Jednym spośród największych problemów w większości miast w Polsce jest komunikacja. Polskie miasta nie są przygotowane do tak dużego nasilenia korków, jaki został zapoczątkowany poprzez zwiększenie się ilości aut na naszych szosach. Dlatego jedną z najbardziej istotnych inwestycji jakie musi rozpocząć prawie każde miasto jest zainwestowanie środków w rozwój dróg i komunikację. Nawierzchnie drogowe i transport miejski to priorytet, który da przestrzeń na to by zwiększyć zadowolenie mieszkańców jak również usprawni integralność gospodarki Krakowa.

Na tle pozostałych miast, inwestycje drogowe w grodzie Kraka silnie się wyróżniają. Mieszkańcy w plebiscycie wypowiedzieli się za metrem, jednak przed tym jak ono powstanie, w komunikację autobusową i tramwajową i nawierzchnie drogowe trzeba zainwestować dużo pieniędzy . Z bardziej istotnych inwestycji warto wymienić:
w pełni elektryczną nitkę autobusową – pierwszą w kraju,
nowoczesne torowisko na Ruczaju,
w pełni przebudowany dworzec PKP wraz z miejscem handlowym.
Poza tym, w planach Kraków przewiduje inwestycje w przynajmniej kilka nowych dróg dojazdowych pomiędzy już wybudowanymi połączeniami oraz remonty istniejących tras autobusowych i dróg dojazdowych.
Mieszkańcy remontów nie lubią – utrudnienia w poruszaniu się i dotarciu do biur dają się im we znaki w codziennym życiu. Trzeba zaś pamiętać, że bez napraw infrastruktura nie może się poprawić i by było wygodniej, wymagać trzeba cierpliwości.Kraków arena
Inwestycje w komunikacje to nie jedynie nowe linie komunikacji, jak również lepszej odporności nawierzchnia dróg, która będzie mocniejsza i wytrzymała. (jednym z przykładów może być ścieralna powierzchnia jezdni na przedłużeniu dróg Zakopiańska – Brożka i na zachodniej jezdni Wadowickiej). Jasnym jest to, że, miasto potrzebuje dodatkowo kolejnych remontów i inwestycji, by poruszało się po nim wygodnie. Nie tylko samochodem, ale też tramwajami. Ale widać wyraźnie, że całość jest na prostej drodze do tego, by Krakusom żyło się tu zdecydowanie wygodnie i z zadowoleniem.