Rozwój przemysłu spowodował, iż potrzebne stały się zmiany w formach zarządzania zakładami produkcyjnymi oraz zatrudnionymi w nich osobami. Lean management to jedna z takich planów. Jej zadaniem jest zwiększenie efektywności procesu produkcyjnego w określonym zakładzie. Jak łatwo można domyślić się, zamysł ten ma swój początek w Japonii, znanej z szeroko rozumianego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z […]