Rozwój przemysłu spowodował, iż potrzebne stały się zmiany w formach zarządzania zakładami produkcyjnymi oraz zatrudnionymi w nich osobami. Lean management to jedna z takich planów. Jej zadaniem jest zwiększenie efektywności procesu produkcyjnego w określonym zakładzie. Jak łatwo można domyślić się, zamysł ten ma swój początek w Japonii, znanej z szeroko rozumianego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była marka Toyota. W ramach Lean management mamy styczność z minimalizowaniem wszelkich czynności podejmowanych podczas procesu produkcyjnego, a równocześnie absolutnie niekoniecznych. Techniki lean Najważniejszym celem „szczupłego zarządzania” jest co za tym idzie zmniejszenie marnowania zarówno w odniesieniu do siły roboczej jak i eksploatowanych surowców. Wykorzystanie metod lean management stwarza możliwość uzyskania takich efektów, jak poprawa produktywności oraz jakości produktów. Także stosunki między pracownikami w przedsiębiorstwie zwykle ulegają poprawie. Jest to związane z efektywniejszą komunikacją. Co istotne sposoby działania z obszaru lean management mogą być wdrażane w każdym przedsiębiorstwie, obojętne z jakiej branży oraz jakiej rozmiarów. To, co jest najistotniejsze to zdolność ocenienia, które elementy procesów są zbędne dla firmy.